Zoek een servicecentrum

14 / 02 / 2023

Tachografen: regelgeving en overtredingen

Terug naar overzicht

Het begrijpen van de juridische aspecten van de tachograaf is net zo belangrijk als het naleven van de algemene verkeerswetten. De bestuurder moet te allen tijde verantwoordelijk zijn om de veiligheid van zowel de bestuurder zelf als de andere bestuurders/passagiers te waarborgen, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat de analyses en rapportages van de tachograaf accuraat en up-to-date zijn.

Het belangrijkste doel van OPTAC3 tachograafanalyse is om ervoor te zorgen dat bestuurders zich houden aan de wetgeving inzake rij- en rusttijden en de richtlijn betreffende de arbeidstijd. Het controleert automatisch de tachograafgegevens op naleving van de wetgeving en geeft overzichten en overtredingen weer in een duidelijk en begrijpelijk formaat.

In dit artikel bekijken we de wetten, voorschriften en overtredingen waarmee de bestuurder te maken krijgt bij het gebruik van de tachograaf, om ervoor te zorgen dat de bestuurder aan de juiste kant van de wet blijft.

Wanneer is een tachograaf nodig?

Als uw voertuig onderhevig is aan de EU- en AETR-regels (Europese Unie en Europese Overeenkomst betreffende de Arbeidsvoorwaarden voor Bemanningen van Voertuigen die worden gebruikt voor het internationale vervoer over de weg), dan moet te allen tijde een tachograaf gebruikt worden. Het gewicht van een voertuig is belangrijk, omdat de wet nu vereist dat elk voertuig dat meer dan 3,5 ton weegt, is uitgerust met een tachograaf. Gelukkig zijn de meeste bestuurders goed op de hoogte of een voertuig al dan niet een tachograaf nodig heeft.

Welk type tachograaf is nodig?

Elk voertuig dat geregistreerd is op of na 1 mei 2006, moet zijn uitgerust met een digitale tachograaf. Als uw voertuig vóór deze datum is geregistreerd, zijn een analoge of digitale tachograaf beide mogelijk.

Op welke reeks voorschriften zijn van toepassing?

Een eenvoudige manier om uw voertuig en de toepasselijke voorschriften te beoordelen, is door de volgende punten na te gaan:

 • Weegt uw voertuig meer dan 3,5 ton? Als dat het geval is en het voertuig volledig binnen het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt, gelden de EU-regels. Als het voertuig een AETR-land (Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Kazachstan, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Moldavië, Rusland, San Marino, Servië en Montenegro, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne en/of Oezbekistan) doorkruist, gelden de AETR-regels.
 • Als uw voertuig meer dan 3,5 ton weegt en tussen EU-, EER-landen of Zwitserland opereert, gelden de EU-regels voor uw voertuig.
 • Als uw voertuig meer dan 3,5 ton weegt, maar niet volledig binnen het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt en ook niet door AETR, EER (Europese Economische Ruimte; Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden) of EU-landen gaat, dan moet u de nationale regels onderzoeken die van toepassing zijn op het specifieke land waar u doorheen rijdt (neem contact op met de juiste ambassade voor de meest recente informatie).
 • Als uw voertuig niet het gewichtslimiet van 3,5 ton overschrijdt en volledig binnen Groot-Brittannië wordt gebruikt, gelden de binnenlandse regels van GB voor uw voertuig en bestuurder.
 • Als uw voertuig niet het gewichtslimiet van 3,5 ton overschrijdt en niet volledig in Groot-Brittannië wordt gebruikt, moet u opnieuw de nationale regels onderzoeken die van toepassing zijn op het specifiek bezochte land (neem contact op met de ambassade voor de juiste en meest recente informatie).

Welke gemeenschappelijke regels zijn van toepassing op uw tachograaf?

De volgende regels moeten te allen tijde worden gevolgd:

 • Chauffeurs moeten ervoor zorgen dat de modusschakelaar/modusknop correct is ingesteld om hun activiteiten op te nemen zodra ze hun dienst beginnen.
 • Als om welke reden dan ook uw tachograaf uw activiteiten niet nauwkeurig registreert, wordt het aanbevolen om een handmatige tachograaflezing uit te voeren. Voor digitale tachografen moet er een ondertekende afdruk zijn voor de periode waarin de tachograaf de activiteit niet correct heeft geregistreerd. Het moet ook de details van de fout en de reden vermelden.
 • Chauffeurs kunnen soms gedurende de dag met twee of meer voertuigen rijden (als onderdeel van de baanvereisten), met meer dan één registratieapparaat. Als u dit moet doen, moet u:
 • een bestuurderskaart gebruiken bij gebruik van digitale tachografen, of
 • tachograafschijven gebruiken (indien u analoge tachografen gebruikt) om activiteiten bij te houden in verschillende voertuigen.
 • Registreer altijd uw activiteit. Een chauffeur die niet in het bezit is van een bestuurderskaart mag niet rijden met voertuigen die zijn uitgerust met digitale tachografen.
 • Chauffeurs moeten al het werk registreren, inclusief beschikbaarheidsperioden binnen hun dienst. Dit moet worden geregistreerd op alle rijdagen en niet-rijdagen binnen een week. Niet-rijdagen kunnen zijn; als een chauffeur van maandag tot en met dinsdag in een magazijn werkt, maar op woensdag een voertuig moet besturen volgens de EU-regels, dan moeten er gegevens worden bijgehouden voor de hele week (inclusief het werk in het magazijn en/of een andere werkplek).
 • Voor niet-rijdagen (wanneer u werkt in een magazijn of op een terrein), moeten uw naam, start- en einddatum worden geregistreerd.

Exploitanten hebben hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Zorgen dat tachografen correct zijn geïnspecteerd, gekalibreerd en opnieuw gecontroleerd volgens de voorschriften (of het nu EU, AETR of GB is).
 • Voldoende goedgekeurde schijven en afdrukrollen verstrekken aan alle door hen beheerde chauffeurs.
 • Chauffeurs op de juiste manier instrueren over alle regels die op hen en hun voertuigen van toepassing zijn.
 • Zorgen dat alle chauffeurs hun gebruikte tachograafschijven retourneren, zelfs nadat het dienstverband is beëindigd, omdat ze mogelijk nodig zijn voor toekomstige referentie.
 • Zorg ervoor dat alle chauffeursroosters voldoen aan de EU-gereguleerde rusttijden.
 • Download alle gegevens van de voertuigeenheid elke 56 dagen.
 • Download gegevens van elke bestuurderskaart elke 28 dagen.
 • Zorg ervoor dat schijven of digitale gegevens voldoen aan EU-regels en -voorschriften.
 • Zorg ervoor dat alle gegevens gedurende 12 maanden beschikbaar zijn voor controleurs.
 • Zorg ervoor dat redelijke maatregelen zijn genomen om overtredingen van de regels te voorkomen.

Regels die rechtstreeks van toepassing zijn op uw tachograaf zijn:

 • Alle tachografen moeten correct worden geïnstalleerd, inclusief kalibratie en verzegeling.
 • De installatie moet worden uitgevoerd door een voertuigfabrikant of een goedgekeurd tachograafkalibratiecentrum.
 • Bij elke tachograaf moet een certificaat worden geleverd waaruit de installatie blijkt.
 • Analoge tachografen moeten elke twee jaar worden geïnspecteerd en opnieuw gekalibreerd.
 • Digitale tachografen moeten elke twee jaar worden gekalibreerd. Als ze gerepareerd zijn, als het voertuig is geregistreerd onder een andere nummerplaat en/of als er een wijziging is in de omtrek van de banden, moeten ze onmiddellijk opnieuw worden gekalibreerd.
 • Als er een defect of storing optreedt, moet dit zo snel mogelijk worden gerepareerd.
 • Als uw voertuig niet binnen een week na reparatie van het tachograaf systeem terug kan keren naar de thuisbasis, moet de reparatie onderweg naar de basis worden uitgevoerd.
 • Bij storingen of defecten van digitale tachografen moeten exploitanten de reparatiewerkplaats vragen om alle gegevens van de tachograaf te downloaden voordat er reparaties worden uitgevoerd.

Wat zijn de nationale regels van het VK?

De nationale regels van het VK zijn te vinden in de Transport Act 1968 en gelden alleen voor voertuigen die vrijgesteld zijn van de EU-regels (onder het gewicht van 3,5 ton en volledig in het VK bediend). Ze verschillen ook van die in Noord-Ierland. Deze regels zijn voornamelijk van toepassing op personenvervoer en goederenvervoer. De regels zijn als volgt:

 • Als u in dienst bent bij een bedrijf, geldt de werktijd altijd wanneer u aan het werk bent, ongeacht of u een voertuig bestuurt of werkzaamheden zonder voertuig verricht.
 • Als u zelfstandig bent, geldt de werktijd alleen voor de tijd dat u het voertuig bestuurt of ander werk verricht dat verband houdt met het voertuig en de lading.
 • Het dagelijkse rijtijdenlimiet verschilt van andere regels; de bestuurder mag niet langer dan 10 uur per dag rijden.
 • Rijden buiten de openbare weg telt als werktijd alleen als het voor de volgende doeleinden is; landbouw, steengroeven, bosbouw of bouwwerkzaamheden.
 • U mag niet meer dan 11 uur werktijd per dag hebben.
 • Uw tijd moet wekelijks worden geregistreerd op een registratieblad.
 • Na 5 uur en 30 minuten rijden moet u minstens 30 minuten rusten. Bijvoorbeeld, als u om 8.00 uur begint met uw dienst, moet u om 13.30 uur minstens 30 minuten pauze nemen, wat betekent dat de vroegst mogelijke tijd om weer aan het werk te gaan 14.00 uur is.
 • De nationale regels van het VK zijn niet van toepassing als u minder dan vier uur per dag hebt gereden, als u binnen werktijden op particuliere wegen rijdt of als u voertuigen bestuurt voor de strijdkrachten, politie of brandweer.

 

Welke rijtijdbegrenzingen zijn er volgens de EU-regels?

 • Als uw voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van goederen, gelden de volgende regels van de EU-regelgeving. Houd er rekening mee dat dit geen betrekking heeft op voertuigactiviteiten binnen het VK, die onder de nationale regels vallen. De EU-rijtijdbegrenzingen voor het vervoer van goederen zijn als volgt:
 • De maximale rijtijd per dag is 9 uur, met een maximum van 10 uur per dag tweemaal per week.
 • U mag niet meer dan 56 uur rijden in een week, of 90 uur in een periode van twee opeenvolgende weken.
 • Na 4,5 uur rijden moet u een onderbreking van minimaal 45 minuten nemen. Dit kan in twee delen worden opgesplitst, waarbij de eerste onderbreking minimaal 15 minuten duurt en de tweede onderbreking minimaal 30 minuten duurt.
 • U moet een wekelijkse rusttijd van minimaal 45 uur nemen. Deze kan worden verminderd tot 24 uur, maar de ontbrekende rusttijd moet worden gecompenseerd voordat de volgende wekelijkse rusttijd wordt genomen.
 • Na 6 dagen werken moet u een wekelijkse rusttijd van minimaal 45 uur nemen, tenzij u ervoor kiest om de wekelijkse rusttijd te nemen na een periode van 12 dagen.
 • U kunt een verkorte wekelijkse rusttijd van minimaal 24 uur nemen, maar dit mag maximaal driemaal worden gedaan tussen twee normale wekelijkse rusttijden. De ontbrekende rusttijd moet echter worden gecompenseerd voordat de volgende normale wekelijkse rusttijd wordt genomen.

Houd er rekening mee dat de specifieke regels en uitzonderingen kunnen variëren afhankelijk van de landen waar u doorheen reist en de omstandigheden van uw activiteiten. Het is belangrijk om de actuele wetgeving en voorschriften van de relevante autoriteiten te raadplegen voor het meest nauwkeurige en up-to-date advies.