Zoek een servicecentrum

Stoneridge Electronics WEEE-nalevingsverklaring

1. Achtergrond

De richtlijn van de Europese Unie betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) is nu in het Verenigd Koninkrijk voltooid.

Stoneridge Electronics heeft als producent van elektrische en elektronische apparatuur verschillende verplichtingen. Hieronder wordt de nalevingsaanpak van Stoneridge Electronics voor elk van deze verplichtingen beschreven.

 

2. Productontwerp

De producten van Stoneridge Electronics zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat al onze apparatuur gedemonteerd kan worden en dat de componenten en materialen herbruikbaar zijn.

 

3.WEEE-markering

Alle producten van Stoneridge Electronics die onderhevig zijn aan de WEEE-richtlijn en vanaf 13 augustus 2005 zijn verzonden, voldoen aan de eis voor WEEE-markering. Dergelijke producten zijn gemarkeerd met het "doorstreepte container" WEEE-symbool in overeenstemming met de Europese norm EN50419.

 

4.Informatie voor klanten

Volgens de eis van de WEEE-wetgeving wordt de volgende gebruikersinformatie verstrekt aan klanten voor alle merkproducten van Stoneridge Electronics die onderhevig zijn aan de WEEE-richtlijn.

"Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet samen met uw huishoudelijk afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het apart inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur op het moment van verwijdering zal helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en ervoor zorgen dat het op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling, neemt u contact op met uw lokale autoriteit of de plaats waar u het product heeft gekocht."

 

5. Registraties en rapportage

Stoneridge Electronics zal aan alle wettelijke vereisten voldoen en zich registreren bij de relevante autoriteiten. Ons unieke nalevingsnummer is: WEE/AH0057TQ.

Stoneridge Electronics zal ervoor zorgen dat alle informatie die vereist is door ons nalevingsprogramma tijdig wordt verstrekt.

 

6. WEEE van huishoudens

Als er zich in particuliere huishoudens producten van Stoneridge Electronics bevinden, kan eventuele WEEE worden gerecycled via uw lokale inzamelingsfaciliteiten. Details hiervan kunnen worden verkregen bij uw lokale autoriteit.

 

7. WEEE van gebruikers anders dan particuliere huishoudens

Stoneridge Electronics zal zorgen voor de juiste recycling van afval dat voortvloeit uit de aankoop van elk merk IT-apparatuur vóór 13 augustus 2005 door klanten van Stoneridge Electronics (anders dan particuliere huishoudens) op basis van een like-for-like-basis.

Voor Stoneridge Electronics-producten die na 13 augustus 2005 zijn verkocht, zal Stoneridge Electronics zorgen voor de juiste recycling van afval dat voortvloeit uit die producten, ontstaan op de locatie van de klant binnen het Verenigd Koninkrijk.

De kosten voor bovengenoemde recycling zijn standaard inbegrepen in de productprijs. De kosten voor het ophalen van dergelijk afval bij klanten zijn niet inbegrepen in het standaardaanbod van Stoneridge Electronics. Stoneridge Electronics kan echter een betaalde ophaaldienst aanbieden of adressen verstrekken waar klanten hun producten kunnen retourneren. Alle retourzendingen moeten worden voorzien van een retournummer voordat klanten de levering van het WEEE-product regelen.

 

8. Behandeling

Overeenkomstig de Britse wetgeving bevestigt Stoneridge Electronics dat behandelingen en recycling van WEEE namens Stoneridge Electronics, zowel via een collectief systeem als individueel, zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de WEEE-richtlijn, inclusief de eisen met betrekking tot speciale behandeling voor specifieke onderdelen en algemene herstelpercentages.

 

9. Informatie

Stoneridge Electronics zal informatie verstrekken over hergebruik en behandeling van elk nieuw type WEEE dat op de markt wordt gebracht binnen één jaar.

 

10. Juridisch

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niets in dit document mag worden opgevat als een aanvullende garantie. Stoneridge Electronics is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document.