Znajdź centrum serwisowe

Stoneridge SE5000 Smart 2 Quick Guide

Stoneridge oferuje Przewodnik szybkiego startu dla SE5000 Smart 2, który można łatwo pobrać. Podręcznik ten zawiera jasne instrukcje dotyczące obsługi tachografu, opis jego funkcji i jak czytać wydruki.

Wybierz pożądany język i pobierz przewodnik szybkiego startu.