Znajdź centrum serwisowe

Polityka prywatności i plików cookie

Warunki użytkowania strony internetowej

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w witrynie były zawsze dokładne i pomocne. Nie możemy jednak ostatecznie zagwarantować dokładności tych informacji i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie lub poleganie na nich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych z nami w jakiejkolwiek dalszej umowie, którą możemy zawrzeć z użytkownikiem na piśmie.

 2. Wszelkie informacje dotyczące kwestii prawnych lub regulacyjnych, w tym między innymi informacje zawarte w Rozporządzeniu Rady UE nr 2135/98 i sekcjach przepisów dotyczących czasu pracy („Przepisy”), mają charakter ogólny i nie stanowią przewodnika po Przepisach ani nie mają na celu zastąpienia porady udzielonej przez niezależnego specjalistę posiadającego doświadczenie i praktykującego w danej dziedzinie. Użytkownikom zaleca się konsultację z takim niezależnym specjalistą. Żadne roszczenia ani potwierdzenia nie są dokonywane w odniesieniu do treści części Regulaminu i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność zawartych w nich informacji ani za jakiekolwiek konsekwencje ich użycia, polegania na nich lub niewłaściwego wykorzystania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 3. Każde łącze (np. hiperłącze lub inna funkcja odsyłająca) używane na stronie internetowej jest udostępniane wyłącznie w celu wykorzystania i wygody odwiedzającego. Łącze to nie stanowi żadnego poparcia ani rekomendacji i nie oznacza, że posiadamy jakiekolwiek powiązanie z tą witryną. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, do których prowadzą łącza na naszej stronie internetowej, ani za konsekwencje prawne zawarcia przez użytkownika jakichkolwiek umów ze stronami trzecimi, do których prowadzą te łącza, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, koszty lub zobowiązania poniesione przez użytkownika w wyniku tego.

 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, koszty, opóźnienia lub inne zobowiązania (w tym między innymi straty finansowe, takie jak utrata zysku), które użytkownik może ponieść w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza naszą uzasadnioną kontrolą (w tym między innymi awarii transmisji, komunikacji, komputera lub innych urządzeń lub niemożności uzyskania dostępu do strony internetowej z jakiegokolwiek powodu, lub jakiejkolwiek awarii, błędu bądź opóźnienia w wysyłaniu lub otrzymywaniu jakichkolwiek powiadomień, komunikacji tudzież instrukcji za pośrednictwem poczty lub dowolnego medium elektronicznego). Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała.

 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej i dobra firmy w zakresie treści witryny internetowej lub związane z nimi należą do nas lub do naszych dostawców.

 6. Użytkownik może pobierać na lokalny dysk twardy i drukować fragmenty strony internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Można również ponownie kopiować pobrane fragmenty dla innych osób do ich osobistego, niekomercyjnego użytku.

 7. Nie wolno powielać części ani całości treści witryny w jakiejkolwiek formie, chyba że jest ona przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego.

 8. Użytkownik nie może kopiować ani w inny sposób włączać lub przechowywać w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej, elektronicznym systemie wyszukiwania, publikacji lub innym dziele jakiejkolwiek zawartości witryny internetowej w jakiejkolwiek formie (papierowej, elektronicznej lub innej).

 9. Użytkownik nie może tworzyć ram ani łączyć się z witryną ani żadną jej częścią bez naszej wyraźnej zgody.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków, na jakich witryna jest oferowana w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany warunków będą obowiązywać po ich odzwierciedleniu w tekście niniejszych warunków i opublikowaniu na tej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać regulamin, aby upewnić się, że użytkownik zna jego aktualną wersję i stosuje się do niej.

 11. Interpretacja, konstrukcja, skutki i wykonalność niniejszej umowy podlegają prawu szkockiemu, a użytkownik i my zgadzamy się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich w celu rozstrzygania sporów.

 

Polityka prywatności

Jakie informacje zbieramy? Jak z nich korzystamy?
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Stoneridge Electronics Limited, członka grupy Stoneridge Inc. Firma Stoneridge Electronics Limited i jej spółki należące do grupy („my”, „nasz” lub „nas”) będą gromadzić dane osobowe w odniesieniu do imienia i nazwiska, adresu, numerów telefonów oraz organizacji, dla której użytkownik pracuje, podając dane na stronie lub kupując od nas towary. Dane osobowe użytkownika zostaną użyte do dostarczenia mu naszych towarów, do celów administracyjnych i obsługi klienta, do celów marketingowych, a także do celów weryfikacyjnych podczas procesu uaktualniania oraz odnawiania. Możemy przechowywać dane użytkownika przez rozsądny okres w tych celach. W tym celu może być konieczne udostępnienie informacji o użytkowniku naszym dostawcom usług i przedstawicielom. Możemy ujawniać dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników do celów marketingowych?
My i spółki należące do naszej grupy mogą kontaktować się z użytkownikiem pocztą, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innych elektronicznych usług przesyłania wiadomości w zakresie ofert towarów i usług lub informacji, które mogą zainteresować użytkownika. Podając nam swój numer faksu, numer telefonu lub adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim tymi metodami w tych celach.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na kontaktowanie się z nim w przyszłości, wszelkie podane przez niego dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane przez nas do celów reklamowych i marketingowych, na przykład do wysyłania biuletynów, szczegółów dotyczących konkursów lub promocji oraz innych informacji, które mogą go zainteresować, na przykład aktualizacji oprogramowania. Możemy również wykorzystywać dane dostarczone przez użytkownika do analizowania i ulepszania naszych działań reklamowych, marketingowych, badań rynku i sprzedaży.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas informacji marketingowych, powinien zaznaczyć to na stronie rejestracji, zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych.

Zgoda użytkownika i informacje innych osób
Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych, w tym wrażliwych danych osobowych, w powyższych celach. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazywanie przez nas jego danych do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak Wielka Brytania, jeśli jest to konieczne do powyższych celów. Jeśli dokonamy takiego przekazania, przez nas lub te podmioty, w stosownych przypadkach, zawrzemy umowę w celu zapewnienia ochrony danych użytkownika.

Przekazując nam informacje o innej osobie, użytkownik potwierdza, że osoba ta wyznaczyła go do działania w jej imieniu, wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych oraz że użytkownik poinformował tę osobę o naszej tożsamości i celach (określonych powyżej), dla których jej dane osobowe będą przetwarzane. Kiedy skontaktujemy się z tą osobą po raz pierwszy, możemy poinformować ją, skąd otrzymaliśmy jej informacje.

Co rozumiemy przez zgodę?
Kupując produkt lub usługę na naszych stronach internetowych, rejestrując się na naszych stronach internetowych, korzystając z aplikacji lub w inny sposób wchodząc w interakcję z naszą witryną lub stronami mediów społecznościowych, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie dobrowolnie przekazanych informacji w celach opisanych powyżej.

Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas zawierają opcję rezygnacji z subskrypcji, dzięki której użytkownik może zrezygnować z dalszego kontaktu e-mailowego, jeśli sobie tego życzy.

Użytkownik ma prawo poprosić firmę Stoneridge Electronics Ltd o kopię wszelkich informacji osobistych, które posiadamy na jego temat. Ustawa o ochronie danych osobowych stanowi, że użytkownik musi złożyć pisemny wniosek, który może podlegać opłacie w wysokości do 10 GBP. Adres do korespondencji to:

Data Protection Enquiry — Marketing Dept
Stoneridge Electronics Ltd
Charles Bowman Avenue
Claverhouse Industrial Park
Dundee DD4 9UB
Szkocja

W jaki sposób chronimy dane użytkownika?
Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera podczas składania zamówień lub uzyskiwania dostępu do informacji o koncie. SSL (oprogramowanie bezpiecznego serwera) szyfruje dane użytkownika przed ich wysłaniem do nas. Podejmujemy również odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ujawnione nam informacje są bezpieczne, dokładne i aktualne oraz przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są wykorzystywane.

Informacje prawne
Zamieszczamy łącza do różnych innych witryn i możemy wyświetlać reklamy stron trzecich w naszej witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych witryn i reklamodawców zewnętrznych, ani za sposób, w jaki traktowane są informacje o ich użytkownikach. W szczególności, o ile nie zostało to wyraźnie określone, nie jesteśmy przedstawicielami tych witryn lub reklamodawców ani nie jesteśmy upoważnieni do składania oświadczeń w ich imieniu.

Kiedy i jak się z nami skontaktować
Jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie, jeśli użytkownik zmieni zdanie na temat preferencji marketingowych lub jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane, prosimy o poinformowanie nas o tym, kontaktując się z nami poprzez powyższy adres zapytania o ochronę danych.

Zasada ta może ulec zmianie. Zalecamy częste odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco.

Jesteśmy częścią spółki Stoneridge, Inc, a prawa użytkownika są również objęte korporacyjną polityką prywatności (Corporate Privacy Policy).

 

Korzystanie z plików cookie