Hitta ett servicecenter

Sekretess- och cookiepolicy

Användarvillkor för webbplatsen

 1. Vi gör vårt bästa för att se till att informationen på webbplatsen alltid är korrekt och användbar. I slutänden kan vi dock inte garantera att informationen är korrekt och kan inte hållas ansvariga för hur du använder den eller förlitar dig på den, förutom enligt vad som specifikt överenskommits med oss i något ytterligare avtal som vi kan komma att göra med dig skriftligen.

 2. All information rörande rättsliga frågor eller regelverk, inklusive men inte begränsat till informationen i Rådets förordning (EG) nr 2135/98 och avsnitten i Arbetstidsbestämmelserna ("Bestämmelserna"), är allmän till sin natur, och är inte avsedd som vägledning till Bestämmelserna eller avsedd att ersätta råd från en oberoende yrkesutövare som har erfarenhet och praktiserar inom det området. Användare bör rådgöra med en sådan oberoende expert. Inga anspråk eller rekommendationer görs med avseende på innehållet i avsnitten om Bestämmelserna, och vi friskriver oss från ansvar för riktigheten i den information som finns däri eller eventuella konsekvenser av användning av, tillit till eller missbruk av den i den utsträckning lagen tillåter.

 3. Alla länkar (oavsett om det är en hypertextlänk eller annan refererande anordning) som används på webbplatsen tillhandahålls endast för besökarens användning och bekvämlighet. Länken representerar inte något godkännande eller någon rekommendation från oss och innebär inte att vi har någon koppling till den länkade webbplatsen. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som har länkar till webbplatsen eller för de juridiska konsekvenserna av att du ingår avtal med tredje part som har dessa länkade webbplatser, och vi tar inte på oss något ansvar för förlust, skada, utgifter, kostnader eller skyldigheter som du har ådragit dig till följd av detta.

 4. Vi ansvarar inte för förlust, skada, utgifter, kostnader, förseningar eller annat ansvar överhuvudtaget (inklusive men inte begränsat till eventuella ekonomiska förluster såsom förlust av vinst) som du kan ådra dig till följd av någon händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll (inklusive men inte begränsat till fel på överföring, kommunikation, dator eller annan anläggning eller din oförmåga att få åtkomst till webbplatsen av någon anledning eller något fel eller försening när du skickar eller tar emot aviseringar eller meddelanden eller instruktioner via post eller något elektroniskt medium). Ingenting i dessa villkor gäller för att utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada.

 5. Alla immateriella rättigheter och goodwill i eller relaterat till innehållet på webbplatsen tillhör antingen oss eller våra leverantörer.

 6. Du får ladda ned till en lokal hårddisk och skriva ut utdrag från webbplatsen enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får även kopiera vidare nedladdade utdrag till andra för deras personliga, icke-kommersiella bruk.

 7. Du får inte reproducera delar av eller hela innehållet på webbplatsen i någon form såvida det inte är för personligt, icke-kommersiellt bruk.

 8. Du får inte kopiera eller på annat sätt införliva i eller lagra på någon annan webbplats, elektroniskt hämtningssystem, publikation eller annat arbete något av webbplatsens innehåll i någon form (vare sig det gäller papperskopia, elektroniskt eller annat).

 9. Du får inte ramlänka eller länka till webbplatsen eller någon del av den utan vårt uttryckliga tillstånd.

 10. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för webbplatsen. Alla sådana ändringar i villkoren träder i kraft när de återspeglas i texten i dessa villkor och har publicerats på den här webbsidan. Du bör regelbundet kontrollera villkoren för att säkerställa att du är medveten om och följer den aktuella versionen.

 11. Tolkning, konstruktion, effekt och verkställighet av detta avtal ska regleras av skotsk lag, och du och vi samtycker till att underkasta oss de skotska domstolarnas exklusiva jurisdiktion vid avgörande av tvister.

 

Sekretesspolicy

Vilken information samlar vi in? Hur använder vi den?
Den här webbplatsen drivs av Stoneridge Electronics Limited, en medlem av Stoneridge Inc Group. Stoneridge Electronics Limited och våra koncernföretag ("vi", "vår" eller "oss") kommer att samla in personuppgifter rörande ditt namn, din adress, telefonnummer och den organisation som du arbetar för när du tillhandahåller information på webbplatsen eller köper varor från oss. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att förse dig med våra varor, för administration och kundtjänst, för marknadsföring och även i verifieringssyfte under uppgraderings- och förnyelseprocesser. Vi kan komma att behålla dina uppgifter under en rimlig tidsperiod för dessa ändamål. Vi kan behöva dela din information med våra tjänsteleverantörer och ombud för dessa ändamål. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet.

Hur använder vi din information för marknadsföring?
Vi och våra koncernföretag kan komma att kontakta dig via post, telefon, fax, e-post eller annan elektronisk meddelandetjänst med erbjudanden om varor och tjänster eller information som kan vara av intresse för dig. Genom att ge oss ditt faxnummer, telefonnummer eller din e-postadress samtycker du till att bli kontaktad via dessa metoder för dessa ändamål.

Om du samtycker till att vi kontaktar dig i framtiden kommer all personlig information du har lämnat att lagras och användas av oss i annonserings- och marknadsföringssyfte, till exempel för att skicka dig nyhetsbrev, information om tävlingar eller kampanjer och annan information som kan intressera dig, till exempel programvaruuppdateringar. Vi kan också använda de uppgifter du tillhandahåller för att analysera och förbättra vår annonsering, marknadsföring, våra marknadsundersökningar och säljaktiviteter.

Om du inte vill få marknadsföring från oss kan du ange det här på registreringssidan, avsluta prenumerationen på ett e-postmeddelande eller kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Ditt samtycke och andra personers information
Genom att förse oss med din personliga information samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, i ovanstående syften. Du samtycker också till att vi överför din information till länder eller jurisdiktioner som inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som Förenade kungariket (UK), om det behövs för ovanstående ändamål. Om vi gör en sådan överföring kommer vi eller de, om det är lämpligt, att ingå ett avtal för att säkerställa att din information skyddas.

Om du ger oss information om andra personer bekräftar du att de har utsett dig att agera å deras vägnar, att ge samtycke till behandlingen av deras personuppgifter och att du har informerat dem om vår identitet och syftena (enligt vad som anges ovan) för vilka deras personuppgifter kommer att behandlas. När vi först kontaktar dem kan vi berätta för dem var vi fick deras information ifrån.

Vad menar vi med samtycke?
Genom att köpa en produkt eller tjänst från våra webbplatser, eller registrera dig på våra webbplatser, eller använda en applikation eller på annat sätt interagera med vår webbplats eller våra sidor på sociala medier, samtycker du till insamling och användning av den information du frivilligt uppger, i de syften som beskrivs ovan.

Personuppgifter kommer endast att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All vår e-postkorrespondens innehåller ett avregistreringsalternativ där du kan välja att inte längre få e-post från oss om du så önskar.

Du har rätt att be Stoneridge Electronics Ltd om en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. Den brittiska dataskyddslagen Data Protection Act föreskriver att du måste begära detta skriftligen och att en avgift på upp till 10 GBP kan tas ut för detta. Adressen att skriva till är:

Data Protection Enquiry – Marketing Dept
Stoneridge Electronics Ltd
Charles Bowman Avenue
Claverhouse Industrial Park
Dundee DD4 9UB
Skottland

Hur skyddar vi din information?
Vi erbjuder användning av en säker server när du gör beställningar eller får åtkomst till din kontoinformation. SSL (den säkra serverprogramvaran) krypterar din information innan den skickas till oss. Vi vidtar också lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas ut till oss hålls säker, korrekt och uppdaterad och endast sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka den används.

Friskrivningsklausul
Vi länkar till en mängd andra webbplatser och vi kan visa annonser från tredje part på vår webbplats. Vi ansvarar inte för dessa webbplatsers och tredjepartsannonsörers innehåll eller sekretesspolicyer, eller för det sätt på vilket information om deras användare behandlas. I synnerhet är vi inte ombud för dessa webbplatser eller annonsörer, och vi har inte heller rätt att göra utfästelser för deras räkning.

När och hur du kan kontakta oss
Om dina personuppgifter förändras, om du ändrar dig angående några av dina preferenser rörande marknadsföring eller om du har några frågor om hur vi använder dina uppgifter, ska du kontakta oss på adressen till Data Protection Enquiry ovan.

Den här policyn kan ändras. Vi rekommenderar att du besöker den här sidan ofta för att hålla dig uppdaterad.

Vi är en del av Stoneridge, Inc och dina rättigheter omfattas också av företagets sekretesspolicy (Corporate Privacy Policy).

 

Cookies