Znajdź centrum serwisowe

Jak postępować zgodnie z przepisami Pakietu mobilności UE

Unia Europejska (UE) wprowadziła pakiet środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę warunków pracy oraz zapewnienie uczciwej konkurencji i równego dostępu do rynków europejskich. Pakiet ten, zwany Pakietem mobilności, składa się z reguł i przepisów, które spowodują znaczące zmiany w branży transportowej. Na tej stronie można dowiedzieć się więcej na temat Pakietu mobilności, co to oznacza dla Ciebie i jak zachować zgodność z przepisami dotyczącymi urządzenia Stoneridge SE5000 Smart 2.

„Począwszy od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy o masie powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w tachografy drugiej generacji”.

Kluczowym elementem Pakietu mobilności są nowe przepisy dotyczące tachografów Smart 2 mające na celu wprowadzenie ulepszonego technicznie tachografu cyfrowego, który zastąpi obecne tachografy analogowe i cyfrowe. Ta nowa generacja tachografów zapewnia kilka korzyści, w tym bardziej precyzyjne dane, lepsze wykrywanie prób wprowadzenia zmian i manipulacji oraz pomoc organom drogowym w egzekwowaniu nowych norm. Rozwiązanie SE5000 Smart 2 firmy Stoneridge zaprojektowano specjalnie z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań tego prawodawstwa, zapewniając zgodność i optymalną wydajność dla użytkowników.

Nowe funkcje

Tachograf SE5000 Smart 2 zawiera nowe funkcje, takie jak uwierzytelnianie geofix i pozycjonowanie za pośrednictwem systemu Galileo OSNMA. Umożliwia to automatyczne przekraczanie granicy bez konieczności podejmowania przez kierowcę działań i przyspieszenie kontroli kabotażu na drodze, ponieważ tachograf może ręcznie zarejestrować pozycję podczas załadunku/rozładunku. Urządzenie SE5000 Smart 2 usprawnia monitorowanie okresów odpoczynku kierowców i czasu jazdy, co pomaga zapobiegać zmęczeniu kierowców i poprawia bezpieczeństwo na drodze.

Ogólnie rzecz biorąc, Pakiet mobilności i nowe przepisy dotyczące tachografów Smart 2 stanowią znaczący krok naprzód w branży transportu drogowego. Dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawie warunków pracy i zapewnieniu uczciwej konkurencji UE tworzy bardziej zrównoważony i wydajny sektor transportu na przyszłość.

SE5000 Smart 2             Kontaktuj się z nami

Pakiet mobilności — oś czasu

Od 21 sierpnia

2023

We wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdach (krajowych i międzynarodowych)

Przed końcem

2024

Obowiązkowa modernizacja wszystkich tachografów analogowych i 1B do pojazdów transportu międzynarodowego

Do 19 sierpnia

2025

Obowiązkowa modernizacja wszystkich tachografów Smart 1 pierwszej generacji do pojazdów transportu międzynarodowego

Od 1 lipca

2026

We wszystkich pojazdach ciężarowych o masie powyżej 2,5 t do transportu międzynarodowego

Zgodność z Pakietem mobilności UE dzięki tachografowi SE5000 Smart 2

SE5000 Smart 2 jest inteligentnym tachografem drugiej generacji firmy Stoneridge, zaprojektowanym w celu spełnienia norm Mobility Package I UE. Tachograf SE5000 Smart 2 zaprojektowano z myślą o konkretnych potrzebach współczesnego sektora transportowego. Zapewnia szeroki zakres funkcji, które ułatwiają kierowcom i kierownikom flot spełnienie wymogów unijnego Pakietu mobilności i umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie pojazdami.

SE5000 Smart 2

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o Pakiecie mobilności? Z przyjemnością Ci pomożemy!