Hitta ett servicecenter

Så här följer du reglerna i EU:s mobilitetspaket

Europeiska unionen (EU) har infört ett paket med åtgärder för att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsvillkoren och säkerställa rättvis konkurrens och lika tillgång till EU-marknader. Det här paketet, som kallas mobilitetspaketet, består av regler och förordningar som kommer att medföra betydande förändringar för transportbranschen. Läs mer på den här sidan om mobilitetspaketet, vad det innebär för dig och hur Stoneridge SE5000 Smart 2 hjälper dig med regelefterlevnaden.

”Från och med 21 augusti 2023 måste alla nyregistrerade fordon på över 3,5 ton vara utrustade med en andra generationens färdskrivare.”

En viktig komponent i mobilitetspaketet är den nya lagstiftningen om Smart 2-färdskrivare, som syftar till att introducera en tekniskt förbättrad digital färdskrivare som kommer att ersätta de nuvarande analoga och digitala färdskrivarna. Den här nya generationens färdskrivare har flera fördelar, inklusive mer exakta data, förbättrad detektering av manipuleringsförsök samt hjälp för vägmyndigheter att genomdriva de nya standarderna. Stoneridges SE5000 Smart 2 har utformats särskilt för att uppfylla alla krav i den här lagstiftningen, säkerställa efterlevnad och optimala prestanda för användarna.

Nya funktioner

Färdskrivaren SE5000 Smart 2 har nya funktioner som geofix och positionsautentisering via Galileo OSNMA. Det här möjliggör automatisk gränsövergång utan att föraren behöver göra något och gör vägkontroller för cabotagetransporter snabbare eftersom färdskrivaren manuellt kan registrera positionen vid i-/urlastning. SE5000 Smart 2 förbättrar övervakningen av förarnas viloperioder och körtider, vilket bidrar till att förhindra förartrötthet och förbättrar trafiksäkerheten.

På det hela taget representerar mobilitetspaketet och den nya lagstiftningen för Smart 2-färdskrivare ett betydande steg framåt för vägtransportbranschen. Genom att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsförhållandena och säkerställa rättvis konkurrens skapar EU en mer hållbar och effektiv transportsektor för framtiden.

SE5000 Smart 2             Kontakta oss

Tidslinje för mobilitetspaketet

Från 21 augusti

2023

I alla nyregistrerade fordon (nationella och internationella)

Före slutet av

2024

Alla analoga och 1B-färdskrivare måste modifieras för internationella transportfordon

Före 19 augusti

2025

Alla första generationens Smart 1-färdskrivare måste modifieras för internationella transportfordon

Från 1 juli

2026

I alla godsfordon över 2,5 ton, endast för internationell transport

Uppfyll EU:s mobilitetspaket med SE5000 Smart 2

SE5000 Smart 2 är den andra generationens smarta färdskrivare från Stoneridge som är utformad för att uppfylla standarderna i EU:s mobilitetspaket I. Färdskrivaren SE5000 Smart 2 är utformad för att möta de specifika behoven inom dagens transportsektor och har ett brett utbud av funktioner som gör det enklare för förare och fordonsparksansvariga att uppfylla standarderna i EU:s mobilitetspaket I och hantera sina fordon mer effektivt.

SE5000 Smart 2

Kontact

Vill du veta mer om mobilitetspaketet? Vi hjälper dig gärna!