Hitta ett servicecenter

EU:s mobilitetspaket

2024 – året för eftermontering

Som del av mobilitetspaketet måste en andra generationens smarta färdskrivare eftermonteras på internationella transportfordon som fortfarande har en analog eller digital färdskrivare. Det gäller för alla fordon som körs i trafik över landsgränser med tillåten totalvikt på över 3,5 ton. Slutdatumet närmar sig med stormsteg och trycket på företag att vidta åtgärder ökar.

Missa inte slutdatumet 2024

AGERA NU!

Miljontals färdskrivare över hela Europa måste eftermonteras så det börjar bli kö i verkstäderna. Du bör planera dina eftermonteringsprojekt i mycket god tid och dessutom bör du kombinera eftermonteringen med det regelbundna underhållet eller de regelbundna inspektionerna för att minimera stilleståndstiden. Om du är internationell speditör och inte har någon uppgraderingsplan för obligatoriska Smart 2-färdskrivare bör du vidta åtgärder nu!

Färdskrivaren SE5000 Smart 2

SE5000 Smart 2 är andra generationens smarta färdskrivare från Stoneridge som är utformad för att uppfylla standarderna i EU:s mobilitetspaket I. Färdskrivaren SE5000 Smart 2 är utformad för att möta de specifika behoven inom dagens transportsektor och har ett brett utbud av funktioner som gör det enklare för förare och fordonsparksansvariga att uppfylla standarderna i EU:s mobilitetspaket I och hantera sina fordon mer effektivt.

Läs mer om SE5000 Smart 2

Har du inte börjat än? Boka ett möte med Stoneridge

Om du inte har påbörjat eftermonteringen av färdskrivare bör du agera nu. Stoneridge omfattande nätverk av mer än 5 000 importörer, återförsäljare och verkstäder över hela Europa står redo att hjälpa till med eftermonteringsprocessen! Boka ett möte i dag för att se till att dina fordon är förberedda för framtida transportförordningar. Våra experter hjälper dig med alla steg i processen och ser till att du efterlever alla krav.

Hitta ett Stoneridge-servicecenter

 

TILLGÄNGLIGA EFTERMONTERINGSTIDER

Om du inte har vidtagit några åtgärder håller tiden på att rinna ut eftersom antal tillgängliga tider i verkstäderna håller på att ta slut. Även om du skulle börja planera för eftermontering av dina fordon i dag finns det stor risk för att du inte kommer att hinna eftermontera på alla fordon i tid. Du bör agera nu!

Stoneridge Tachographs - SE5000 Smart 2

EU:s mobilitetspaket

EU har infört ett paket med åtgärder för att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsvillkoren och säkerställa rättvis konkurrens och lika tillgång till europeiska marknader. Det här paketet kallas mobilitetspaketet och består av en rad föreskrifter som påverkar transportsektorn. Inom ramen för den här lagstiftningen krävs att lastbilar som används för internationell transport och är utrustade med analog färdskrivare eller digital 1B-färdskrivare eftermonteras med en smart 2-färdskrivare före slutet av 2024.

Läs mer

Hämta broschyren
Färdskrivaren SE5000 Smart 2 är utformad för att uppfylla behoven för dagens transportsektor och har många olika funktioner som gör det enklare för förare och fordonsparksansvariga att efterleva EU-förordningar och hantera sina fordon på ett mer effektivt sätt. Hämta vår produktbroschyr för mer information!


Hämta broschyren

Kontakt

Vill du ha mer information om vår nya färdskrivare SE5000 Smart 2, har du några frågor eller vill du boka ett möte för eftermontering i vagnparken med en gång? Kontakta oss. Vi hjälper gärna till.