Hitta ett servicecenter

17 / 08 / 2023

Stoneridge presenterar färdskrivaren SE5000 Smart 2

Tillbaka till översikt

Säkerställ efterlevnad av EU:s mobilitetspaket

Stoneridge, en ledande leverantör av digitala färdskrivare, introducerar färdskrivaren SE5000 Smart 2, nästa generations smarta färdskrivare som är utformad för att uppfylla standarderna i EU:s mobilitetspaket. Det ser ut som att den här avancerade modellen blir obligatorisk inom EU för nya fordon som registreras från och med den 21 augusti 2023, och för alla fordon som är inblandade i internationell transport från och med den 21 augusti 2025.

Färdskrivaren Smart 2 är den senaste i en lång rad innovativa produkter från Stoneridge, och bygger vidare på framgången hos sina tidigare modeller för att ge ännu större noggrannhet, tillförlitlighet och funktionalitet. Färdskrivaren SE5000 Smart 2 är utformad för att möta de specifika behoven i dagens transportsektor och har ett brett utbud av funktioner som gör det enklare för förare och fordonsparksansvariga att följa EU-bestämmelser och hantera sina fordon mer effektivt.

Smidig övergång

SE5000 Smart 2 har ett användarvänligt gränssnitt som ger en smidig övergång för förare. Den nya färdskrivaren förenklar övervakningen av körtider, viloperioder och förares raster, samtidigt som den ger företag enkel åtkomst till fordonsparksdata för efterlevnad av bestämmelser. Smart 2 är även kompatibel med Stoneridges webbaserade analyssystem OPTAC3 för färdskrivare med omfattande funktioner för datarapportering och -analys.

Inbyggd Bluetooth

SE5000 Smart 2 har ett inbyggt Bluetooth/ITS-gränssnitt, vilket gör att användare enkelt kan hämta och dela förar- och färdskrivardata med hjälp av mobila appar. Den trådlösa dataöverföringen gör det enkelt för fordonsparker att utbyta data med schemaläggningssystem eller andra system för fordonsparkshantering, vilket ökar effektiviteten och optimerar driftsprocesserna.

 

Gränsövergång

Färdskrivaren SE5000 Smart 2 har nya funktioner som GeoFix och positionsautentisering via Galileo OSNMA. Det här möjliggör automatisk gränsövergång och gör vägkontroller för cabotagetransporter snabbare eftersom färdskrivaren manuellt kan registrera positionen vid i- och urlastning. Det förbättrar övervakningen av förarens viloperioder och körtider, förhindrar trötthet och förbättrar trafiksäkerheten.

Ladda ner broschyr om fordonsflottar   Ladda ner broschyr verkstäder

Följ
mobilitetspaketet!

Europeiska unionen (EU) har infört ett paket med åtgärder för att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsvillkoren och säkerställa rättvis konkurrens och lika tillgång till EU-marknader. Det här paketet, som kallas mobilitetspaketet (Mobility Package), består av regler och förordningar som kommer att medföra betydande förändringar för transportbranschen. Läs mer på den här sidan om mobilitetspaketet, vad det innebär för dig och hur Stoneridge SE5000 Smart 2 hjälper dig med regelefterlevnaden.

Läs mer

Mer information

Upptäck hur den här färdskrivaren hjälper dig att optimera din fordonspark och undvika föraröverträdelser.

Läs mer om SE5000 Smart 2