Hitta ett servicecenter

22 / 11 / 2023

Stoneridge visades upp på TransLogistica Poland 2023

Tillbaka till översikt

EUROTACH, representant för Stoneridge i Polen, presenterade Stoneridge SE5000 Smart 2, den senaste andra generationens smarta färdskrivare, på TransLogistica Polen. Det här årliga evenemangen är viktigt för europeiska företag som är inblandade i vägtransporter, fordonsparksägare och företag som tillhandahåller transporttjänster, inklusive servicenätverk för färdskrivare.

Under evenemanget fick deltagarna möjlighet att uppleva och testa de innovativa funktionerna i den nya färdskrivaren. EUROTACH visade även upp Stoneridge auktoriserade färdskrivarservicecenter över hela landet och gav besökarna möjlighet att boka byte till Smart 2-färdskrivare. 

Mobilitetspaketet: eftermontering
Enligt mobilitetspaketet måste andra generationens färdskrivare eftermonteras i stället för analoga färdskrivare och 1B-färdskrivare i internationella transportfordon senast slutet av 2024. Den nya generationens färdskrivare har flera fördelar, inklusive mer exakta data, förbättrad identifiering av manipuleringsförsök och hjälp för vägmyndigheter att tvinga efterlevnad av de nya standarderna. Stoneridge SE5000 Smart 2 är utformat för att uppfylla alla krav i den här lagstiftningen, säkerställa efterlevnad och optimala prestanda för användarna.

Mer om Mobilitetspaketet