Hitta ett servicecenter

20 / 04 / 2023
2 Minuter

Vanliga frågor om reparationer och kalibrering av utrustning

Tillbaka till översikt

Var och när ska jag få min verkstadsutrustning från Stoneridge kalibrerad (överensstämmelsetestad)?

Överensstämmelsetestning av följande utrustning måste utföras var 6:e, 12:e eller 24:e månad (beroende på gällande lagstiftning i ditt land) för att kontrollera dess noggrannhet. Kontrollen kan ske när som helst under månaden:

  • Fordonstestrullar (rullande väg/RBT-tillägg)
  • Bärbar körtestenhet för färdskrivarinstrument (huvudtestare)
  • Klocktestare
  • Pulsräknare (OPTIMO)
  • Adapter för elektroniska sändarenheter (OPTIMO)

Överensstämmelsetestningen måste utföras av ett företag som är oberoende av dem som äger eller kontrollerar det godkända färdskrivarcentret.  Kontrollera den ackrediteringsnivå som krävs av ditt lands myndigheter för att säkerställa den valda leverantörens efterlevnad.

 

Vem kan utföra överensstämmelsetest av min utrustning?

Eftersom Stoneridge inte utför den här tjänsten direkt kan du välja vilken leverantör som helst för den här testningen. Ditt val av leverantör påverkar inte produktgarantin.

 

Reparation och underhåll av utrustningen

Färdskrivarcentret ansvarar för att all utrustning underhålls i fullt funktionsdugligt skick. Underhållskontroller bör utföras och utrustningen kontrolleras med avseende på skador. Ett center som ertappas med utrustning som inte är i enlighet med godkänd status kommer att stängas av från kalibreringsarbete tills reparationer utförs.

 

Vem kan tillhandahålla reparations- och underhållsservice för min utrustning?

Om din utrustning fortfarande omfattas av garantin kontaktar du din leverantör. Eftersom Stoneridge inte utför den här tjänsten direkt, är du fri att välja vilken leverantör som helst för den här tjänsten för utrustning som inte omfattas av garantin.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Wish to stay up to date with the latest news related to Stoneridge? Please sign up for our newsletter.