Hitta ett servicecenter

09 / 05 / 2023

Mobilitetspaketet förändrar EU:s transportsektor avsevärt

Tillbaka till översikt

Mobilitetspaketet förändrar EU:s transportsektor avsevärt

I och med introduktionen av de nya reglerna och förordningarna i Mobilitetspaketet skapar EU en mer hållbar och effektiv transportsektor för framtiden. Detta kommer att förändra transportsektorn med betydande förändringar för förare och fordonsparker. Som en del av mobilitetspaketet blir en ny smart färdskrivare av andra generationen obligatorisk för alla nya fordon i augusti 2023.

Lagstiftningen för vägtransport är densamma för alla EU-medlemsstater
Mobilitetspaketet är väsentligt för att säkerställa att den nya lagstiftningen för vägtransport genomdrivs. Det ger en balans mellan det sociala skyddet för förare och operatörernas frihet att tillhandahålla transporttjänster över landsgränser. Mobilitetspaketet säkerställer att alla regler och förordningar är desamma för alla EU-medlemsstater. Målet är att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsförhållandena, förhindra bedrägeri och systematiskt cabotage, och säkerställa rättvis konkurrens och lika tillgång till EU-marknader.

En del av mobilitetspaketet är den nya lagstiftningen för Smart 2-färdskrivare, som är ett viktigt steg framåt för vägtransportsektorn. Denna andra generationens färdskrivare används inte bara för förarnas viloperioder och körtider, utan den kommer även att bli ett verkställighetsverktyg via DSRC-modulen.

Tidslinje för introduktion

Den andra generationens smarta färdskrivare implementeras gradvis. Från och med 21 augusti 2023 är andra generationens färdskrivare obligatoriska för alla nya nyregistrerade fordon över 3,5 ton. Före slutet av 2024 måste alla analoga och 1B-färdskrivare för internationella transportfordon modifieras. Mellan 2024 och 21 augusti 2025 måste alla första generationens Smart 1-färdskrivare för internationella transportfordon modifieras. Från och med den 1 juli 2026 krävs att alla godsfordon över 2,5 ton har en andra generationens färdskrivare (endast för internationella transporter).

Stoneridges Smart 2-färdskrivare för mobilitetspaketet

I sommar presenterar Stoneridge den andra generationens smarta färdskrivare: SE5000 Smart 2. Dessa färdskrivare är särskilt utformade för att uppfylla standarderna i EU:s mobilitetspaket I. Den nya SE5000 Smart 2 kommer att erbjuda flera nya funktioner, till exempel geofix och positionsautentisering via Galileo OSNMA. Det här möjliggör automatisk gränsövergång utan att föraren behöver göra något och gör vägkontroller för cabotagetransporter snabbare eftersom färdskrivaren manuellt kan registrera positionen vid i-/urlastning. Vår SE5000 Smart 2 förbättrar också övervakningen av förarnas viloperioder och körtider, vilket bidrar till att förhindra förartrötthet och förbättrar trafiksäkerheten.

Mer information

Håll kontakten

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig informerad om den kommande SE5000 Smart 2!