Hitta ett servicecenter

Färdskrivaren SE5000 Smart 2
från Stoneridge

Säkerställ att de nya bestämmelserna efterlevs nu

Färdskrivaren SE5000 Smart 2 från Stoneridge säkerställer att förare och fordonsparker följer de senaste europeiska bestämmelserna för färdskrivare. Den här nya färdskrivaren har utformats för att uppfylla kraven i Bilaga Smart 2 (EU 2016/799), som träder i kraft i augusti 2023, och säkerställer en smidig övergång för förare och företag eftersom menystrukturen är densamma som i den aktuella versionen.

Digital färdskrivare
  • Marknadens mest användarvänliga färdskrivare
  • Färre brott mot reglerna tack vare nya räknare för förarbeslutsstöd
  • Kompatibel med alla fordonparkssystem
  • Över 5 000 Stoneridge-verkstäder över hela Europa står redo att installera och tillhandahålla support för Smart 2

Viktiga funktioner i SE5000 Smart 2

Färdskrivaren SE5000 Smart 2 har ett brett utbud av nya funktioner, som automatisk inmatning av avrese- och destinationsland när kortet sitter i över natten och ett förenklat förfarande vid manuella inmatningar. Dessutom kan företag uppdatera programvaran för att säkerställa efterlevnad av framtida ändringar i lagstiftning och anpassade funktioner.

Färdskrivaren har utformats med både förare och fordonsparker i åtanke. Det gör det enkelt för förare att övervaka sina körtider, vilotider och raster och ger företag tillgång till data om sin fordonspark för att säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav. Stoneridge ger även företag tillgång till det webbaserade färdskrivaranalyssystemet OPTAC3 för rapportering och analys av data.

Bland viktiga funktioner i färdskrivaren SE5000 Smart 2 finns ett användarvänligt gränssnitt som liknar det som användes på den tidigare versionen, vilket säkerställer en smidig övergång för förare. Flera uppdateringar har också gjorts gällande vilotider under färjetransporter och förarbyten, implementering av en 12-dagarsregel för internationella bussresor, automatisk registrering av avresa/destination i loggboken när kortet sitter i över natten.

Färdskrivaren SE5000 Smart 2 ger fordonsparker möjlighet att beställa fjärrhämtning av kort (beroende på telematik) och bekräfta företagskortets låsuppgifter via utskrift eller display. Verkstäder kan enkelt uppdatera programvaran för färdskrivare och verktyg för dataanalys, exempelvis det webbaserade analyssystemet OPTAC3 för färdskrivare.

Kontakta oss för mer information

 

Redo för framtiden med SE5000 Smart 2

Färdskrivaren SE5000 Smart 2 har en GNSS-funktion som automatiskt registrerar när nationella gränser korsas utan att någon åtgärd krävs av föraren. Färdskrivaren har ett inbyggt Bluetooth/ITS-gränssnitt, vilket ger föraren kontroll över sina personuppgifter och gör att externa enheter som smarttelefoner kan få åtkomst till färdskrivaren för att hämta data.

Här på Stoneridge förstår vi att servicecenter måste förbereda sig på den obligatoriska modifieringen av färdskrivare senast i slutet av 2024. Vi kommer att tillhandahålla utbildning och support för de användargenererade funktionerna i vårt verktyg Optimo² som hjälper teknikerna på servicecenter att samla in, byta och återanvända nödvändiga konfigurationer för modifieringen. Vårt verktyg Optimo² tillhandahåller också regelbundna programvaruuppdateringar och är kompatibelt med Smart 2-färdskrivare från version 7.0 och senare.

Kort sagt erbjuder färdskrivaren SE5000 Smart 2 en användarvänlig, effektiv lösning som säkerställer efterlevnad av de nya kraven på färdskrivare och optimerar din fordonspark. 

Vill du veta mer om vår senaste färdskrivare SE5000 Smart 2 eller något av våra andra system? Kontakta gärna våra importörer för ett samtal utan förpliktelser. De hjälper dig gärna att hitta en lämplig lösning för din fordonspark. 

Hitta ett servicecenter

Downloads

Följ
mobilitetspaketet!

Europeiska unionen (EU) har infört ett paket med åtgärder för att öka trafiksäkerheten, förbättra arbetsvillkoren och säkerställa rättvis konkurrens och lika tillgång till EU-marknader. Det här paketet, som kallas mobilitetspaketet (Mobility Package), består av regler och förordningar som kommer att medföra betydande förändringar för transportbranschen. Läs mer på den här sidan om mobilitetspaketet, vad det innebär för dig och hur Stoneridge SE5000 Smart 2 hjälper dig med regelefterlevnaden.

Läs mer

Hitta ett servicecenter

Stoneridge har över 5 000 importörer, återförsäljare och servicecenter över hela Europa som är utbildade och kvalificerade att serva Stoneridge-produkter. Vårt servicenätverk ger fordonsparker direkt support ute på fältet. 

Hitta ett servicecenter

Våra produkter

Kontakt

Är du intresserad och vill du veta mer om lösningen SE5000 Smart 2? Du kan enkelt fylla i formuläret och lämna dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.